Ubezpieczenia majątkowe

 Stosy monet pod parasolą

  • Ubezpieczenia budynków, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży,
  • Obowiązkowe ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym, mienia w gospodarstwie rolnym, ubezpieczenia upraw i zwierząt (również z dopłatami z budżetu państwa) w gospodarstwie rolnym,
  • OC rolników,
  • Domy w budowie,
  • OC w życiu prywatnym.