Ubezpieczenia komunikacyjne

Kluczyki do autaUbezpieczamy pojazdy wszelkich typów – samochody osobowe, ciężarowe, specjalistyczne, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery, pojazdy wolnobieżne, koparki, maszyny budowlane czy nawet floty pojazdów.

 

Odpowiedzialność cywilna – OC:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Chroni ono każdą osobę kierującą pojazdem mechanicznym przed finansowymi skutkami wyrządzonej w związku z ruchem tego pojazdu szkody na osobie lub mieniu. Wykupić musi je właściciel pojazdu mechanicznego.

 

Auto Casco, Casco maszyn – AC:

 • Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, gwarantujące jego właścicielowi wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu lub jego części, a także w sytuacji jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku np.:
  - zderzenia pojazdu z innym pojazdem,
  - zderzenia pojazdu z osobami lub zwierzętami,
  - gradu, powodzi, pożaru i innych żywiołów.

 

Autoszyby:

 • W przypadku uszkodzenia szyb w pojeździe Towarzystwo Ubezpieczeniowe organizuje i pokrywa koszt naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby. Ważne: wypłata odszkodowania nie powoduje utraty zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia Auto Casco.

 

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – NNW:

 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada zarówno za następstwa nieszczęśliwego wypadku osoby podczas ruchu pojazdu, jak i podczas tankowania, wsiadania i wysiadania oraz wyładunku i załadunku ubezpieczonego pojazdu.

 

Assistance:

 • Pomoc techniczna i medyczna udzielana kierowcy oraz pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z awarią, kolizją drogową lub utratą pojazdu. Decydując się na ubezpieczenie ASSISTANCE w zależności od wybranego wariantu kierujący pojazdem może liczyć na pomoc np. przy wymianie przebitej opony, w przypadku awarii pojazdu czy braku paliwa.

 

Opony:

 • W przypadku uszkodzenia opon w pojeździe Towarzystwo Ubezpieczeniowe organizuje i pokrywa koszt naprawy lub wymiany uszkodzonej opony. Podobnie jak w ubezpieczenia Autoszyby: wypłata odszkodowania nie powoduje utraty zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu w ubezpieczeniu Auto Casco.

 

Zielona Karta:

 • Dodatkowe zniżki dla posiadaczy „Karta Dużej Rodziny"

 

Wysokość opłat za brak ubezpieczenia

 

Wysokość opłat za brak ubezpieczenia OC w 2024 roku (OKRES OD 1.01 DO 30.06.2024)
gradacja opłąty samochody osobowe samochody ciężarowe,
ciągniki samochodowe i autobusy
pozostałe pojazdy
100% (brak OC powyżej 14 dni) 8 480 zł 12 730 zł 1 410 zł
50% (brak OC od 4 do 14 dni) 4 240 zł 6 360 zł 710 zł
20% (brak OC od 1 do 3 dni) 1 700 zł 2 550 zł 280 zł
Wysokość opłat za brak ubezpieczenia OC w 2024 roku (OKRES OD 1.07 DO 31.12.2024)
gradacja opłąty samochody osobowe samochody ciężarowe,
ciągniki samochodowe i autobusy
pozostałe pojazdy
100% (brak OC powyżej 14 dni) 8 600 zł 12 900 zł 1 430 zł
50% (brak OC od 4 do 14 dni) 4 300 zł 6 450 zł 720 zł
20% (brak OC od 1 do 3 dni) 1 720 zł 2 580 zł 290 zł