Ubezpieczenia komunikacyjne

Kluczyki do autaUbezpieczamy pojazdy wszelkich typów – samochody osobowe, ciężarowe, specjalistyczne, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery, pojazdy wolnobieżne, koparki, maszyny budowlane czy nawet floty pojazdów.

 

Odpowiedzialność cywilna – OC:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Chroni ono każdą osobę kierującą pojazdem mechanicznym przed finansowymi skutkami wyrządzonej w związku z ruchem tego pojazdu szkody na osobie lub mieniu. Wykupić musi je właściciel pojazdu mechanicznego.

 

Auto Casco, Casco maszyn – AC:

 • Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, gwarantujące jego właścicielowi wypłatę odszkodowania w przypadku kradzieży pojazdu lub jego części, a także w sytuacji jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku np.:
  - zderzenia pojazdu z innym pojazdem,
  - zderzenia pojazdu z osobami lub zwierzętami,
  - gradu, powodzi, pożaru i innych żywiołów.

 

Autoszyby:

 • W przypadku uszkodzenia szyb w pojeździe Towarzystwo Ubezpieczeniowe organizuje i pokrywa koszt naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby. Ważne: wypłata odszkodowania nie powoduje utraty zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia Auto Casco.

 

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków – NNW:

 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada zarówno za następstwa nieszczęśliwego wypadku osoby podczas ruchu pojazdu, jak i podczas tankowania, wsiadania i wysiadania oraz wyładunku i załadunku ubezpieczonego pojazdu.

 

Assistance:

 • Pomoc techniczna i medyczna udzielana kierowcy oraz pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z awarią, kolizją drogową lub utratą pojazdu. Decydując się na ubezpieczenie ASSISTANCE w zależności od wybranego wariantu kierujący pojazdem może liczyć na pomoc np. przy wymianie przebitej opony, w przypadku awarii pojazdu czy braku paliwa.

 

Opony:

 • W przypadku uszkodzenia opon w pojeździe Towarzystwo Ubezpieczeniowe organizuje i pokrywa koszt naprawy lub wymiany uszkodzonej opony. Podobnie jak w ubezpieczenia Autoszyby: wypłata odszkodowania nie powoduje utraty zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu w ubezpieczeniu Auto Casco.

 

Zielona Karta:

 • Dodatkowe zniżki dla posiadaczy „Karta Dużej Rodziny"