Ubezpieczenia dla firm

Dokument w ręceUbezpieczamy wszystkie rodzaje działalności. Specjalizujemy się w branżach tak zwanych „trudnych” – firmy zajmujące się obróbką drewna, tartaki, firmy budowlane czy transport materiałów niebezpiecznych.

Ubezpieczamy:

  • majątek firmy od ognia i innych zdarzeń losowych – budynki, maszyny, urządzenia, środki obrotowe, mienie powierzone w celu wykonania usług, wyroby gotowe,
  • majątek firmy od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
  • odpowiedzialność cywilna (OC firmy) z tytułu prowadzonej działalności,
  • ubezpieczenia mienia w transporcie,
  • OC przewoźnika i spedytora,
  • OC zawodowe,
  • gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania prac lub usługi.